Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Cevat Akkaya ve yönetim kurulu üyeleri, yerel basın ile bir araya geldi.

Sinop Hal binasında bulunan dernek binasında düzenlenen kahvaltı programında konuşan Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği Başkanı Cevat Akkaya, derneğin tüzüğünden bahsederek, ”Derneğimizin Adı "Sinop Gürcü Kültür ve Dostluk Derneği’dir. Derneğin merkezi Sinop’tur. Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Derneğin amacı, Gürcü dili ve kültürüne ait değerleri incelemek, korumak, bu dile ve kültüre ait her türlü zenginliği insanlara tanıtmak, toplumdaki dostluğu ve işbirliğini yaygınlaştırmak, toplumun kültürel ve sosyal sorunlarına karşı çözüm önerileri üretmek, insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde gelişmesine katkıda bulunmak, üyelerinin bir araya gelmelerini sağlamak, üyelerinin eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, spor, ekonomi, çevre ve, diğer alanlardaki ihtiyaçlarını sağlayarak sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak, bunlar için çözümler aramak, toplantılar yolu ile projeler üretmek, bu projeleri  yaşama geçirmek ve üyelerinin yardımlaşma ve dayanışmasını güçlendirmektir. Türkiyeli Gürcüler ile Gürcistanlı Gürcüler arasında kültürel ve dilsel farklılıkların giderilmesine çalışmak, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, karşılıklı kültürel işbirliği zeminleri yaratmak, dernek Türkçe ve Gürcüce olarak müzik, tiyatro, kültürel alanlarda çalışmalar yapar, Dermek Gürcü kültürüne mal olmuş kişilerin ve sinema, edebiyat gibi sanatsal ve eserlerinin, halk şarkılarının, halk oyunlarının, halk edebiyatının, geleneksel enstrümanların kötü niyetli, haksız, gerçeğe aykırı kullanımlarına karşı her türlü şikâyet, yasal koruma talebi gibi hukuki yollara müracaat eder. Ayrıca sanatçıların, sanatsal ve kültürel üretimde bulunanların, özgün eserler ortaya koyanların sosyal ekonomik ve fikri haklarının savunulması konusunda çalışmalar yapar. Dil. kültür, mimari, el sanatları, toponomi, müzik, halk dansları ve horonlar gibi sanatsal ve kültürel alanların farklı disiplinlerinde atölye çalışmaları yapar, eğitici çalışmalar, toplantılar düzenler, etkinlikler yapar, topluluklar kurar, sergiler açar, yayınlar hazırlar. Bu alandaki yetenekli kişileri teşvik eder. Maddi olanakları yeterli olmayan yetenekli kişilere Çalışmalarında öncelik verir eder. Kültürel faaliyetlere olanaklar hazırlar, konserler, festivaller, müzik çalışmalar, tiyatro, dans, sinema gösterimleri söyleşiler, seminerler kişisel ve grup eğitimleri vb. düzenler ve destekler. Bu alanda bilimsel çalışmalar yapar veya yaptırır, bunların yaygınlaşmasına çalışır.

Halk ezgileri, şarkıları, destan, karşılama ağıtları, horonları Gürcü folkloru üzerinde araştırmalar, derlemeler yapar. Bunları yazılı, işitsel, görsel teknik kayıtlar yaparak koruma altına alır. Korolar, farklı müzik enstrümanlarından oluşan ve farklı müzik türleri üzerine çalışmalar yürüten gruplar kurar. Edebiyatın farklı türleri üzerine çalışmalar yapar, yapılan çalışmalar destekler, yayınlar.

SİNOP’TA TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI DÜZENLENDİ SİNOP’TA TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI DÜZENLENDİ

Gürcistan’ın ve Türkiyeli Gürcülerin kültürlerinin tanıtılması için çaba harcar bu konuda çeviri yayınlarının yapılmasını, etkinlikler düzenlenmesini destekler. Güzel Sanatların farklı dallarında eğitici faaliyetler ve sergiler düzenler. Gerek faaliyetlerinin gerek ortaya konulan ürünlerin kamuoyuyla paylaşılması ve Bilimsel kültürel, dilsel gelişimin sağlanması ve desteklenmesi için Türkçe ve Gürcüce süreli, süresiz yayınlar, bültenler, kitaplar, dergiler yayınlar veya yayınlatır.” İfadelerinde bulundu.

Akkaya, Dernek binasının açılmasında katkıda bulunanlara da teşekkür ederek, derneğin düzenlenmiş olduğu gezi ve ziyaretlerden de bahsetti. Aktif üye sayısının 119’dan 308’e çıktığını belirten Akkaya, 23-27 Mayıs tarihinde Batum-Tiflis Turu düzenleyeceklerini,öte yandan 22 Şubat’ta Sebahattin Ali Kültür Merkezi'nde Gürcülerin Göçü İle ilgili bir panel düzenleneceğini duyurdu.

Editör: Mustafa Usta