Sinop’ta, yeni adli yılın başlaması nedeniyle tören düzenlendi.

ADABAŞI ÇÖPLERDEN ARINDIRILDI ADABAŞI ÇÖPLERDEN ARINDIRILDI

Valilik önünde düzenlenen törende Sinop Baro Başkanı Funda Öztürk Altuntaş, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra Sinop Baro Başkanı Altuntaş, burada yaptığı konuşmada, "Adalet hizmetlerini başarıyla ve özveriyle yürüten, vatandaşın adalete erişimini sağlamak için her türlü zorluğa korkusuzca göğüs geren avukat, hâkim ve savcı meslektaşlarıma huzurlarınızda teşekkür ediyor, görevi sırasında can veren meslek şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi.

Konuşmalarına devam eden Altuntaş, Ülkemizde hak ve özgürlüklerin teminatı olan biz avukatlar ve örgütlü gücümüz olan barolar olarak, başlangıcında olduğumuz 2023-2024 Adli Yılını ne yazık ki kaygıyla karşılıyoruz. Yeni bir adli yılı umutla ve heyecanla değil kaygıyla karşılamamızın sebebi, sadece avukatlara ait meslek sorunu gibi görünen ancak artık ulusal çapta bir hak arama özgürlüğü ve adalete erişim sorunsalının da içinde bulunduğu adalet krizidir. Mesleğimizi evrensel insan hakları temelinde ve meslek onuruna yaraşır şekilde icra etmemiz için hukukun üstünlüğü, bağımsız yargı ve adil yargılanma hakkı ideallerinin hayata geçirilebilmesi ile savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmesi gerektiği gerçeğinin altını bir kez daha çizmek istiyoruz. Meslekleri gereği hayatın tam da içinde olan, toplumun hemen her kesimi ile temas halinde bulunan avukatlar, yurttaşın adalet arayışının güvencesi olduğu gibi aynı zamanda toplumda hukuka aidiyet bilincinin gelişmesi ve insan haklarının korunması için de mücadele ederler. Ne var ki; içinde bulunduğumuz yargı sisteminde, avukatların mesleki tecrübeleri artık yasalardan ve hukuka yaraşır uygulamalardan değil; ulusal çapta gittikçe büyüyen bir şiddet sarmalından, kontrolsüzce açılan hukuk fakülteleri sebebiyle maruz kaldığımız ekonomik sömürü halinden ve adaletin ne yazık ki çoğunlukla geç tecelli etmek durumunda kaldığı bir yargı sisteminden gelmektedir. Anılan sorunların ortadan kalkması, ulusal çapta bir adalet arayışının olmazsa olmaz ön koşuludur ve bu da avukatların ve avukatlık mesleğinin güçlendirilmesiyle mümkündür. 2023 yılı sonu itibariyle, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve buna istinaden hazırlanan İnsan Hakları Eylem Planı’nın uygulama takviminin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı’nda "Savunmanın Güçlendirilmesi ve Avukatlık Hizmetlerinde Kalitenin Artırılması” başlığı altında yer alan faaliyet hedeflerine ulaşılamadığını üzülerek tespit ediyoruz.  Özellikle Yargıda sosyal devletin bir gereği olarak maddi durumu yetersiz olan kişilere verilen adli yardım hizmetleri için avukatlardan alınan vergi oranı yeniden düzenlenecektir. Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak ve bu ücretlerin gecikmeksizin ödenmesi için evrakların dijital ortamda tamamlanması sağlanacaktır” ve “Kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacaktır ”şeklinde dile getirilen hedeflere ilişkin taahhütlerin 2023 yılı kapanmadan yerine getirilmesini avukatların kendileri adına asaleten, savunmasını üstlendikleri yurttaşlar adına vekaleten talep etmek en doğal hakkımızdır. Vatandaşların kendilerini hukuki güvenlik içerisinde hissettikleri ülkeleri, diğerlerinden ayıran en temel etmen bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığıdır. Bağımsız ve tarafsız bir yargı sisteminin hayata geçirilebilmesi de güçlü bir savunma makamının varlığıyla mümkündür. Savunma hakkına ve avukatlık mesleğine saygı gösterilmediği, avukatın ve avukatlık mesleğinin bağımsız, özgür, güçlü ve yargılamada daha etkin olması sağlanmadığı müddetçe adil yargılamadan söz etmek   mümkün değildir. Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesi yolunda atılması gereken ilk adım; hukuk fakültelerine girişte uygulanan yükseköğretim başarı sıralamasının ivedilikle 100 bine, ardından kademeli olarak 75 bine ve 50 bine yükseltilmesidir. Hukuk fakültelerine akreditasyon uygulaması getirilmeli, akredite olamayan fakültelere önce süre verilmeli, süresi içerisinde şartları sağlayamayan fakülteler kapatılmalıdır. Staj eğitimin içeriğini boşaltan yasal düzenlemelerden vazgeçilmelidir. Avukatlık hizmetlerinden alınan KDV indirilmeli, vergi ve prim muafiyeti düzenlemeleri genç meslektaşlarımızı kapsayıcı şekilde genişletilmeli, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi günün ekonomik koşullarına ve meleğimizin saygınlığına uygun hale getirilmelidir. “ dedi.

Son olarak açıklamalarına şu şekilde devam eden Altuntaş; “Bununla birlikte yeni adli yılda;  stajyer avukatların statülerinin, kamu avukatlarının özlük haklarının, engelli avukatların en temel haklarının güvenceye kavuşturulduğu; bağımsız avukatlık faaliyetinin önündeki kurumsal ve yapısal engellerin kaldırıldığı, bağlı çalışan meslektaşlarımızın haklarının güvence altına alındığı, meslek alanının genişletildiği,   avukatın emeğinin hak ettiği karşılığı gördüğü, avukata yönelik ekonomik ve fiziki şiddeti engelleyecek mali ve idari önlemlerin alındığı  bir yargı düzenine kavuşmak istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün tesis edildiği, yargının daha az eleştirildiği, mesleki sorunların çözüme ulaştığı, başta adil yargılanma hakkı olmak üzere hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı bir hukuk düzeni için savunma hakkına ve avukatlık mesleğine gereken saygının gösterildiği bir adli yıl diliyoruz " dedi.

Törene, Sinop Vali Yardımcısı Abdullah Şahin, Sinop İl Jandarma Komutanı Ferhat Kuran, Sinop İl Emniyet Müdürü Tarıkhan Çetiner, Sinop Belediyesi Başkan Yardımcısı Önder Serdar Öztürk ile  avukatlar katıldı.

 

 

Editör: Mustafa Usta