Sinop Karadeniz Yelken Kulübü’nden sosyal medyada yürütülen karalama kampanyası hakkında basın açıklamasında bulundu.

Bir kafede gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Sinop Karadeniz Yelken Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz Özcü;” Kulübümüzün 25 yıllık intifa sözleşmesinin bitmesine 5-6 ay kala kulüp aleyhine bilinçli bir karalama kampanyası başlatıldığını üzülerek görüyoruz. Kulübümüz aleyhine yalan ve çarpıtılmış haberler yapılmak sureti ile kulübümüz karalanmakta ve hedef gösterilmektedir.  Bu karalama kampanyası kapsamında, ilimizdeki bazı değerli bürokrat ve siyasiler de zaman zaman hedefe konulmaktadır. Bu kampanyanın amacı kulübün, 1968’den bu yana faaliyetlerini yürüttüğü binayı ve son 25 yıldır gelir kaynağı olan kulüp lokalini boşaltmasını sağlamaktır. Kampanya kimlerin, hangi amacına hizmet ettiğini ve maksadını tam anlayamadığımız bir kişi tarafından internet ortamında başlatılmış ve halen devam ettirilmektedir. Nitekim bu tip haberlerin etkisinde kalan idare, kulübün 21.Temmuz 2023 tarihinde süresi dolan 25 yıllık kullanım hakkı sözleşmesini yenilemeyerek binanın boşaltılmasını talep etmiştir. Bu açıklamanın amacı, bu haberlerin ve iddiaların gerçeklere dayalı olup olmadığını tespit etmektir.” ifadelerine yer verdi.

Öczü, sosyal medyada çıkan iddialara şu şekilde yanıt verdi;” Kulüp devletten intifa hakkını aldığı tesisi başkalarına kiraya verdi iddiası Kulübün devlette sembolik bir kira bedeli ile yaptığı kullanım hakkı protokolünün 6’ıncı maddesi şöyle der: ’Madde 6: Bu protokole göre kullanım hakkı verilen taşınmaz ve üzerinde bulunan tesisleri kulüp tarafınca kullanılacak ve hiçbir şekilde üçüncü şahıslara devredilmeyecektir. Ancak, tesislerin işletilmesinde özel ve tüzel kişilerle anlaşma yapabilir.’’ Kulüp tüzüğümüze uygun olarak kendi bünyesinde hukuki ve mali yapısı yasalara uygun bir İktisadi işletme oluşturmuştur. Restoran kimseye kiraya verilmemiş, devredilmemiş ve kulübe ait bu işletme tarafınca kulübün spor faaliyetlerine gelir temin etmek amacı ile işletilmektedir. İktisadi işletmemiz GSGM ile imzaladığı protokolden, tüzüğünden ve ilgili mevzuattan aldığı yetki ile, gıda ve restoran işletmesi konusunda yaptığı her işte kendini ispatlamış, en kaliteli ürün ve hizmeti sunacağına inandığı bir ekip ile ’İş birliği ve gelir paylaşımı anlaşması yapmıştır. İktisadi işletmemiz bu iş birliğinden kendi payına düşen geliri sporun finansmanı amacı ile düzenli olarak kulübe aktarmaktadır. Kulübün batı yanında bulunan ve hazine arazisi olan bahçe kulüp binası yapıldığından beri önce GSİM sonra kulüp tarafınca işgalci olarak kullanılmıştır. Bu bahçede 2000 yılında kulübe küçük de olsa gelir getiren bir dondurma büfesi varken, 2009 yılında bu büfe büyütülerek tek katlı 96 m2 bir dondurma büfesi ve kafe binası haline getirilmiştir. 2009  yılından bugüne kafe binası ve tüm bahçe için Milli Emlak’a çok yüksek tutarlı ( işletme gelirinin %70’ine varan) ecri misil ödemeleri eksiksiz olarak yapılmıştır. En önemlisi imar affı yasasından yararlanılarak bir yapı kayıt belgesi alınmıştır. İlimizde pek çok ticari kurum ve kişi hazine arazilerini kendi kişisel gelirleri için kullanıp üstüne tesis yaparken görmeyen malum kişiler, spor ve sporcuları için gelir temin etmek amacı ile aynı şeyi yapan kulübümüzü eleştirmektedir. Kulübümüz binasındaki restoranı daha önce işletmekte olan işletmeci ile Alkol servisinin kaldırılması talebimiz üzerine sorun ve anlaşmazlık yaşanmış, 2017 de ve 2018 de bu sebeple 2 dava açılmıştır. Sıkıntılı ve çok uzun süren bir hukuki süreç neticesinde, işletmeci kulübe büyük maddi zarar verip ekonomik bir sıkıntı yaşamasına neden olmuş ve 2022 başında restoranı boşaltmıştır. Bu arada 2010 yılından beri bahçedeki Sky Garden kafe iktisadi işletmemizde ‘’ işbirliği ve gelir paylaşımı anlaşması’’ ile çalıştığımız, güvenimizi kazanmış, en güzel hizmeti sunabileceğine inandığımız firmaya restoran için de ‘’işbirliği ve gelir paylaşımı’’ usulü ile çalışma teklifi tarafımızca götürülmüş ve anlaşma sağlanmıştır. Bu firmanın seçilmesindeki temel gerekçe, 14 yıllık işbirliğimiz süresince bizi hiç yanıltmamış olmaları, kulübümüzün menfaatini her zaman öncelikli görmüş olmaları ve en iyisini yapmak konusunda kulüp yönetimi ile hemfikir olmalarıdır. Kulübümüz İhale kanununa tabi olmayan bir Sivil Toplum Örgütüdür. İhale yapma zorunluluğu yoktur. Yönetim kurulu restoranı eskiden olduğu gibi kira sözleşmesi ile kiraya vermek istemediği için, sözleşme süremizin dolmasına az bir süre kaldığı için ve iktisadi işletmemiz ile birlikte çalışmaya alışık olduğu için en güvendiği ekibi seçmiş, bahçede ve restoranda iki ayrı firma ile çalışmak istememiştir. Yönetim Kurulu kulübün, yelken sporunun ve Sinop’un menfaatleri doğrultusunda, doğru olduğuna inandığı şekilde karar vermiş , tasarımı ile, dekorasyonu ile, mutfağı ve menüsü ile, hizmet kalitesi ile, Sinop Turizmi açısından yüz akı olacak bir tesis ve işletme oluşturmuştur. Bu vasıflarda bir işletme büyük turistik merkezlerde bile sayılacak kadar azdır. Antrenörlerin GSİM personeli olduğu doğrudur. 25 sene boyunca Kulüp zaman zaman antrenör istihdam etmeyi denemiş ancak buna ne finansal gücü yetmiş ne de başarılı mevcut antrenörlerden vazgeçebilmiştir. Bunun yerine zor şartlarda çok sayıda sporcu ile çalışan antrenörlere yardımcı olup işlerini kolaylaştırıcı personel ve süreli antrenör yardımcıları istihdam etmiş, hocaların yükünü azaltmaya çalışmıştır. Kulübün şu anda kullandığı ana spor malzemeleri ve sarf malzemelerinin çoğu kulüp imkanları ile satın alınmış veya düzenlenen sponsorluk çalışmaları ile temin edilmiştir.  GSİM diğer tüm spor kulüplerine olduğu gibi kulübümüze de sınırlı oranda destek sağlamaktadır. Ancak tüm malzemelerin GSİM tarafınca karşılandığı doğru değildir. Başarı arayan ve düzenli çalışan bir Yelken kulübünün en büyük gideri dış yarışlardır. Tekneleri, sporcuları, teknik kadroyu uzak mesafelere taşır yarış harçlarını öder 6-7 gün iaşesini ve konaklamasını sağlarsınız. Bu bedel günümüz koşullarında 8 kişilik bir ekip için en az 100,000 TL dir. Bu gider 23 yıl boyunca tamamen kulüp tarafınca karşılanmış, kulübün finansal olarak zayıfladığı son 2 yıllık dönemde GSİM den kısmi nakliye desteği istenmiş ve alınmıştır. Yarış giderlerinin GSİM tarafınca karşılandığı doğru değildir. Bu konuda son 12 yıla ait denetlenmiş kulüp mali kayıtlarından hazırladığımız bir tablo bize gerçeği göstermektedir.2010 yılı Ocak ayında aylık geliri 2000 TL ,  2021 aralık ayında tahliye edildiği zaman ise aylık geliri 10,000 TL civarında olan kulüp lokalinden 12 yıllık bu süre zarfında Elde edilen toplam gelir 846,756  TL dir.  Kulübün malzeme, yarış vb. spor amaçlı giderlerinin toplamı ise 1,193,540 TL dir.  
Restorandan elde edilen gelirin tamamı spor için kullanılmış olmasına rağmen yeterli gelmemiş aradaki 300,000 TL fark kulübün üye gelirleri, bağış gelirleri ve bahçe işletmemizden elde edilen vb. diğer gelirleri ile desteklenmiştir. İlgili mali kayıtlar 2010 yılından itibaren bilgisayara işlenmiş, düzenli olarak  Sinop valiliği dernekler müdürlüğü tarafınca denetlenmiş ve genel kurullar tarafınca ibra edilmiş resmi kayıtlardır. GSİM nün başarı için, elindeki tüm gücü iyi niyetle seferber edeceğinden hiç kimsenin şüphesi yoktur. GSİM yine antrenörlerini verecek malzeme ve sarf malzemesi alımında mevzuat kapsamında ihale sistemi ile mal alarak yavaş da olsa destek olacak, yarışlara katılım için yine mevzuat kapsamında elinden geleni yapacaktır. Ancak yelken sporunun tüm diğer sporlara göre çok daha pahalı bir spor olması bütçe ayrılmasında sıkıntılar yaratabilir. Bir dış yarışa giderken mevzuata uygun olarak verilebilecek yolluk ve harcırahlar bellidir . Bir sporcuya ve antrenöre günlük 203 TL harcırah ve otobüs bileti rayicinden yol parası verilerek günümüz koşullarında bu iş yapılamaz. Mevzuat esnetilmeden ve sorumluluk alınmadan öz kaynakları veya sponsoru olan diğer kulüplerin katıldığı yarışlara katılım sağlanması ve rekabet edilmesi çok zordur. Oysa kulübümüz gibi bir sivil toplum örgütü elinde bir kaynak ve bütçe varsa, tüzüğüne uygun harcamalarını belgelendirip kayıt altına alarak çok daha hızlı ve esnek hareket edip camiadaki diğer kulüpler ile uyum içinde rekabet edebilir. Nitekim ülkemizde yelken alanında mücadele edebilen kulüplerin tamamı kendi kontrol edebildikleri bir bütçesi olan kulüplerdir. Günümüzde sadece GSİM imkanları ve desteği ile, tüm yarışlara katılabilen, başarılı olan, dereceler alan bir yelken kulübü örneği yoktur. Bu iddia kısmen doğrudur. Kulübümüz 1998 - 2019 yılları arasında yürüttüğü faaliyetleri ve aldığı başarıları 2020-21-22 yıllarında devam ettirememiştir.2020 yılında başlayan pandemi süreci nedeni ile kulüp neredeyse bir buçuk yıl faaliyet yapamamış ülke çapında yelken faaliyetlerine ve yarışlarına ara verilmiş GSGM talimatları ve onayı dahilinde antrenmanlar bile durdurulmuş spor faaliyetlerine ara verilmiştir. Bu sıkıntılı süre içinde iktisadi işletmeler kapanmış ve kulüp gelirleri yok olmuştur. Üstüne alkol servis eden restoranın cebri tahliyesi gerçekleşmiş işletmeci kulübe bir yıllık gelir kaybına neden olarak ayrılmış ve kendisi ile icralık olunmuştur. Mali bir deprem geçiren kulüp 2022 yılından itibaren finansal güç toplamaya ve 2 yılda soğuyan sporcularını eski düzenini kurmak için çalışmalar başlamış bu süre içinde GSİM müdürlüğünden de destek alarak toparlayabildiği kadro ile 3 dış yarışa gidebilmeyi başarmıştır.2023 yılında mali sıkıntıları aşarak ecri misil borçlarını tamamen ödeyen kulüp yeni bir yönetim seçmiş ve bu sezon itibarı ile eskisinden de daha güzel bir antrenman ve eğitim düzeni oluşturmuştur.2023 yılında 2 adet resmi dış yarışa gidilmiş 2 resmi yarış ise programa alınmıştır. Eğitim projelerine büyük sayılarla tekrar başlanmış ve kulüp altyapısına çok fazla yeni sporcu kazandırılmıştır. Halen kulüp çok düzenli ve yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Bütün bu çalışmaların meyvesinin 1-2 sene içinde alınacağından şüphe yoktur. “ dedi.

Özcü;” Kulübümüz Sinop Spor geçmişine, Sosyal ve Kültürel alanda ve Turizm alanında çok önemli katkılar sunmuştur. Senenin 12 ayı denizde antrenman yaparken gördüğünüz sporcularımız ve yelkenleri Sinop ile ilgili görsel hafızaların silinmez bir parçasıdır. Kulübümüzün Sinop için yıllara dayalı önemli bir sembolik değeri vardır. Kulübümüz ticari bir işletme değildir ve kamu hizmeti yapmakta olan bir sivil toplum kuruluşudur. Bilinçli bir karalama kampanyası neticesinde idarenin, kulüp binasını ve en önemli gelirini kulübün elinden alması, kulüp faaliyetlerini önemli ölçüde zayıflatacak, GSİM’lüğü senelerdir yelken sporu için hiçbir karşılık gözetmeden gönüllü olarak bu spora destek veren tüm kulüp üyelerinin ve yöneticilerinin spor için verdikleri desteği yitirecek ve ilimiz yelken sporunun geleceğinin sorumluluğunu (başarısını/başarısızlığını) tek başına üstlenmek durumunda kalacaktır. İdare, kulübümüzün boşaltacağı restoran alanında, çeşitli branşlardaki sporcuların faydalanacağı fitness salonu benzeri bir spor merkezi oluşturacağını ifade etmektedir. İlimiz yelken sporu için düzenli ve iyi bir gelir getiren 70-80 metrekare bu alanın manzaralı fitness/spor merkezi olarak düzenlenmesi kanımızca yanlıştır ve kaynak israfı demektir. Bu alandan elde edilecek gelir ile 300-400 metre kare bir alanda çok daha verimli ve geniş kapsamlı bir spor merkezi kurmak mümkündür. Kulübümüz sürecin en başından beri saygı ve inancını yitirmeden idare ile uzlaşmaya ve sözleşme süresini uzatmaya çalışmaktadır. GSİM’ne 2024 de kulübümüz ev sahipliğinde ilimizde düzenlenecek Optimist Türkiye şampiyonasına kadar süre tanınması talebimiz iletilmiş ancak henüz olumlu bir yanıt alınamamıştır. Umudumuz devam etmektedir idari ve hukuki zeminde çabalarımızı sürdürmekteyiz. Ancak nihayetinde mülk kamuya aittir ve son söz idarenindir. Tüm çabalarımıza rağmen sözleşmemiz uzatılmazsa ve idare 25 yıl boyunca her sözünü tutmuş bir kulübün başarısını ve desteğini görmezden gelerek kulübü tahliye ederse, bu durumun üyeler ve yönetim üzerinde oluşturacağı motivasyon kaybı ve hayal kırıklığı, ister istemez bir olağan üstü genel kurul gerektirecek ve kulüp tamam mı devam mı şeklinde bir karar almaya zorlanacaktır.” İfadelerine yer verdi.

Gerçekleştirilen basın açıklamasına Sinop Karadeniz Yelken Kulübü Basın Sözcüsü Oğuz Özcü’nün yanı sıra, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salim Akbaş, Sinop Karadeniz Yelken Kulübü Başkanı Ebru Batmaz, Sinop Karadeniz Yelken Kulübü Genel Sekreteri Yücel Uğur ve gazeteciler katıldı.

 

TÜRKİYE'NİN İŞSİZLİK ORANI EN DÜŞÜK İLİ SİNOP: EMEKLİ ŞEHRİ VE GENÇ NÜFUS AZ TÜRKİYE'NİN İŞSİZLİK ORANI EN DÜŞÜK İLİ SİNOP: EMEKLİ ŞEHRİ VE GENÇ NÜFUS AZ

 

Editör: Mustafa Usta