SİNOP’A KUPAYLA DÖNDÜLER SİNOP’A KUPAYLA DÖNDÜLER
Sinop’ta Kamu Mühendisleri Sinop Platformu tarafından basın açıklaması gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen basın açıklamasında kamu mühendislerinin özlük ve mali haklarının iyileştirilmesi talebinde bulunuldu.

Sinop Uğur Mumcu Meydanında Platform adına konuşan
Kamu Mühendisleri Platformu Sinop Temsilcisi Ahmet Ali Akyüz; “Sevgili Meslektaşlarımız, Kıymetli Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri, Değerli Basın Mensupları Mühendislik ve mühendisler hayatımızın her alanında yer almaktadır. Kamu Mühendisleri üretim, düzenleme, denetleme, işletme gibi devletin temel görev alanlarında birçok farklı kurum, kuruluşta ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için hizmet etmektedir. Bilişimden Enerjiye, Savunmadan Ulaşıma, Sağlıktan Gıdaya, Tarımdan Ormana, Turizmden Çevreye, Sanayiden Madene, Üst yapıdan Alt yapıya, Ziraattan Adalete, Eğitimden Güvenliğe kadar akla gelebilecek her alanda kritik noktalarda görev yapmaktadırlar. Ülkemizde teknik hizmetler sınıfının en üst noktasında görev yapan Kamu mühendislerinin üstlendikleri görevler onlara birinci derecede teknik, mali ve hukuki sorumluluklar yüklemektedir. Ayrıca birçok kanun ve yönetmelikte kamuda çalışan mühendislere yapmış oldukları işlerden ötürü ömür boyu süren ciddi sorumluluklar yüklenmektedir. Meslek bazlı yapılan düzenlemeler hiyerarşik yapıyı bozan ücret eşitsizliğine, statüler arasındaki barışın negatif yönde değişmesine, bazı unvanların pozitif ayrışmasına, kamuoyu oluşturamayanların geri planda kalmasına sebep olmuştur. Bu yüzden kamu mühendisleri denk sayıldığı mesleklerin ve daha birçok meslek grubunun gelir olarak çok gerisinde kalmıştır. Hatta amiri olduğu personelden dahi oldukça düşük gelire sahiptir. Kamu Mühendisleri en mağdur meslek grubu olmuştur. Yıllardır hakları teslim edilmemiştir. 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde Mühendisi temsil etmek için toplu sözleşme masasına oturanlardan yaşanan mağduriyetin giderilmesi beklenmektedir. Kamu mühendisleri ile ilgili toplu sözleşmede yer alan; Madde 131 : Teknik sorumluluk ilave ödemesi Madde 132 : Meslek kanunu Madde 61 : Özel hizmet tazminatı Madde 74 : Ek ödeme oranlarında artış maddelerinin kamu mühendislerinin mağduriyetlerini gidermese de eksiksiz kabul ettirilmesi gereklidir. Kamu Mühendisleri olarak ülkemizin gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet gösterip, ciddi sorumluluklar alıyoruz ve yetkililerden hakkımız olanı istiyoruz. Toplu sözleşme masasından beklentilerimiz: Kamu Mühendisleri Platformu Yıllardır mücadelesi verilmemiş haklarımızın mücadelesinin verilmesidir. Haklarımızın teslim edilmesidir. Mühendislere hak ettikleri değerin verilmesidir. Kaybolan itibarımızın kazanılmadan masadan kalkılmamasıdır. Mali ve Özlük haklarımızın iyileştirilmesidir. Teklif edilen/Kabul edilen maddelerden kanunlaşması gerekenlerin kanunlaştırılması için de mühendisi temsil edenlerden gerekli mücadelenin verilmesi beklenmektedir. Kariyer meslek grupları arasından oluşan bu gelir adaletsizliğinin giderilmesi için; Kamuda çalışan tüm mühendislere aldıkları büyük sorumluluğun ve özverili çalışmaların karşılığı olarak “Teknik Sorumluluk Ödemesi’’ adı altında diğer meslek gruplarına yapıldığı gibi yeni bir ödeme kalemi oluşturulmasını talep ediyoruz Bilgi birikiminin, deneyimin, tecrübenin değerlendirilmesi ve özel ihtisas gerektiren mühendislik mesleğinin unvan, yetki, kapsam, çalışma şartları, kariyer basamakları, meslekte uzmanlaşma, mesleki gelişimin düzenlenebilmesi için bir “Mühendislik Meslek Kanunu” talep ediyoruz. Temmuz maaş zammı düzenlemeleri genel bir düzenleme olduğu için kamu mühendislerine etkisi olmamakla beraber kanunlarca denk sayıldığı meslek grupları ile arasındaki gelir farkı daha da açılmıştır. Kamu Mühendisi gelirinin, yakın zamana kadar benzer gelire sahip olan ve kamuda mühendise denk kabul edilen mesleklerin gelir seviyesine yükseltilmesini talep ediyoruz. Tüm kazanımların emekliliğe yansıtılmasını ve emekli mühendisler için de ilave emeklilik ödeneği gibi bir düzenleme yapılmasını talep ediyoruz. Kamuda çalışan Mühendis, Mimar, Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, İç mimar ve bu mesleklerin kamudan emekli olanlarının mağduriyetlerin giderilmesi, sorunlarının çözülmesi, haklı taleplerin karşılanması için Devlet Yetkililerine sesleniyoruz. Kamu mühendislerinin haklı mücadelesinde yanında olan herkese çok teşekkür ediyor ve herkesi saygıyla selamlıyoruz.” Dedi.

Editör: Mustafa Usta