Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, basın açıklaması yaparak Sinop Belediye Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Sinop Öğretmenevinde basın mensuplarıyla bir araya gelen ve adaylık açıklamasında bulunan Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, “ Ülkeye, topluma hizmet etmenin farklı yolları vardır, ama en başta geleni ve en önemlisi siyasettir. Medeniyet düşünürümüz Farabi, erdemli şehirlerin ancak erdemli siyasetçiler eliyle inşa edilebileceğini söyler. Günümüz Türkiye’sinde belediye başkanlığı valilik kadar kıymetlidir ve erdemli siyasetçilerin elinde bir beldenin maddi ve manevi kalkınmasının garantisidir. Şehri yönetmek liderlik, tecrübe ve güç gerektirir. Bazı tespitler: Şehirlerde temizlemek değil temiz tutmak hatta temizliği yönetmek talepleri hızla artmaktadır. Bu konuda yeni bir anlayışa ihtiyaç vardır.  Belediyelerde yatırımlar sonrası işletmecilik sorunları vardır. Belediyelerde hızla yükselen şehirli beklentilerini karşılayacak kaynağı üretme ve kaynak kullanımı konusunda sorunlar vardır. Başkan mahalli halkın, hemşerilerin beklentilerini karşılayacak hizmetler üretmek zorundadır. Bir şehri yönetebilmek, şehrin bütün unsurlarını şehrin bütüncül gücüne katabilmekle mümkündür. Denklem kuracak ve şehir siyaset geliştirebilecek meşru güç sadece seçilmiş lider/başkan için vardır. Başkan, şehirle bütünleşmiş, şehirliler adına şehre sahip çıkan bir kişi olmalıdır. Belediyecilik ve belediye hizmetleri, 1990’lı yılların ortasından itibaren gerek paradigma ve gerekse içerik olarak büyük değişim geçirmiştir. 1990’lı yılların ortasına kadar bir yönetim biçim ve disiplininden yoksun “İdeolojik Kaleler” olarak duran yerel yönetimler, günümüzde o günlerde hayal dahi edilemeyecek hizmetleri üreten şehri ve şehirlileri zenginleştiren birer “Halka Hizmet Kalesine” dönüşmüştür. Bu etki o kadar büyük olmuştur ki İstanbul’dan başlayan bu hareket liderini bugün bir küresel güç haline taşıyabilmiştir. Yerel yönetimlerin ve belediye başkanının vasıflarını, önemini anlatabilmek için bu örnek dahi yeterlidir.” Dedi.

SİNOP’TA "AİLEMİZ İSTİKBALİMİZ" YÜRÜYÜŞÜ SİNOP’TA "AİLEMİZ İSTİKBALİMİZ" YÜRÜYÜŞÜ

Açıklamalarına devam eden Tuna, “Sinop Belediye Başkanlığına niçin talibiz? Sinop, çok özel, çok kıymetli. Karadeniz’in incisi olma özelliğini kullanamayan hazine. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2017’de yapılan “İllerin Ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması” çalışmasında Sinop 52. sırada yer almaktadır. Eğitimden ekonomiye kadar 52 değişkenden elde edilen bu sonuç, Sinop’un Türkiye’deki yeri bakımından önemli bir göstergedir. Örneğin, Türkiye’deki turizm yatırım işletme ve belediye belgeli yatak sayısının sadece binde 2’si Sinop’ta yer alıyor. Hedefimiz, güzelliklerin şehri Sinop’un üst sıralarda hak ettiği yerini almasıdır. Şehrimizin geleceğine yön vermek, kalkınma sürecini hızlandırmak, beşerî sermayeyi ve toplum yapısını güçlendirmek, hemşerilerimizin yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla, şehrin bütün dinamikleriyle el birliği ve gönül birliği içinde çalışacağız. Üniversite, sanayi, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyon ve iş birliğini geliştirerek sürdürülebilir kalkınmayı önceliyoruz. Farklı alan ve disiplinlerde geliştirdiğimiz plan ve projelerle önümüzdeki dönemde dinamizm içinde sürdürülebilir marka şehir olma yönünde önemli adımlar atacağımıza inanıyoruz. Güzel şehrimizi Türkiye’nin ve dünyanın bir cazibe merkezi haline getirmeliyiz. “Bir şehri sevmekle başlar her şey” diyor Sait Faik. Bu sevginin bir ifadesi olarak Sinop’un şehir, kültür ve tarihine, vizyonuna yönelik projeleri hayata geçirmek, geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi inşa etmek için yola çıkıyoruz. Sinop’a vefa borcumuz ve evlatlık vazifemiz var. Bu işe yüreğimizi koyduk. Elimizi de taşın altına koymaya hazırız. Gayemiz gönüller arası mesafeyi kat etmek, gönüllere girmek için yeni yollar keşfetmektir. Doğrudan temas ve hizmet fırsatı, kendi projelerini uygulayıp sonuçlarını görme mutluluğu, kendi kaynağını üretebilme fırsatı bildiğimiz işi yapacağız. Daha önce merkezi yönetimin atadığı ve temsil görevi ile birlikte yasaların kendisine verdiği görevleri belirsiz bir süre için yapan bir yönetici iken, halka doğrudan temas ve hizmet imkanı veren, kendi kaynaklarını da üretebilme fırsatı sunan, kendi projelerini uygulayıp sonuçlarını görme mutluluğunu yaşayabileceği bir göreve binlerce insanın oylarıyla seçilmek farklı bir mutluluk olsa gerek. 36 yıllık kamu yöneticiliği sürecinde Allah bize birçok meslektaşıma nasip olmayan fırsatları önümüze çıkardı. Bunların sonucunda önemli bir misyon ve vizyon sahibi olduk. Her zaman ortak akıl ve istişare ile, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerinden taviz vermeden ama gerektiğinde inisiyatif kullanarak karar aldık ve uyguladık. Kaynak ürettik, sorun çözdük. İnsanların dertlerine derman olmaya çalıştık. Arkamızda hayırla yad edilecek güzel eserler ve hatıralar bıraktık çok şükür. Kamu hizmetimdeki temel düsturumuz hep şu olmuştur: “Ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz.” Yaradan’dan ötürü yaratılanı sevmeyi öğrendik, medeniyetimizin kodlarını iyi özümseyip gelecek nesillere aktarılması yolunda farklı alanlarda gayret göstermenin ne kadar kıymetli olduğunu bildik.” İfadelerinde bulundu.

Neden AK Parti’den aday olduğunu açıklayan Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, “ AK Parti, liderinin yerel yönetimlerde sağladığı başarı ile doğmuştur.  Yerel yönetimlerde AK Parti müktesebatı ve uygulamalarının bir yaklaşımı ve bir çerçevesi vardır. Katılımcılık, şeffaflık ve şehrin belediye kurumunun müktesebatına saygı duymak. Şehrin kaynaklarını zenginliğe dönüştürmek ve zenginliği tabana yaymak Hep birlikte yapabiliriz.” ifadelerine yer verdi.

Güngör Azim Tuna Kimdir?

Türk Dünyası Çocuk Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı, Bilge Türk Eğitim Kültür Vakfı Kurucu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Güngör Azim Tuna, 1964 Sinop Merkez doğumludur, 1986 Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunudur, Hakkari Kaymakam adaylığı, Antalya- Gündoğmuş, Erzurum Uzundere kaymakamlıkları, Kars Vali yardımcılığı, Konya Cihanbeyli Kaymakamlığı (6 yıl) , İngiltere’de 1 yıl lisan ve mesleki eğitim,  İngiltere’de 1 yıl yüksek lisans eğitimi, EPDK Başkan danışmanlığı ve Petrol Piyasası Daire Başkanlığı, İçişleri bakanlığı müsteşar yardımcılığı, Çanakkale, Eskişehir ve Şanlıurfa Valilikleri yapmıştır. Şuanda görevine Merkez Valisi olarak devam etmektedir. Son beş yıl içinde “eğitim” ve “kültür” alanlarında gençlerimize ve çocuklarımıza, topluma yönelik gönüllü faaliyetler yapacak ve devletin yükünü alacak iki vakıf kurmuş ve farklı kesimlerden gönüllü bir ekiple çalışmalarını sürdürmektedir.

 

Editör: Mustafa Usta